Tris (1-Klor-2-Propil) Fosfat – TCPP (Yanmazlık Katkı Maddesi)

TCPP genellikle klorlu ve fosfatlı yanmazlık katkı malzemesidir. Kullanıldığı başlıca sektörler aşağıda belirtilmiştir.

Ürün 250 kg’lık varil, 1250 kg’lık IBC olarak temin edilebilmektedir.